Yumurtalık Kanseri (HIPEC) Nedir?

Yumurtalık kanseri; rahmin her iki tarafında konumlanan, badem boyutundaki dişi üreme organı yumurtalık hücrelerinde oluşan bir kanser türüdür. Yumurtalıklar, kadınlar için önemli dişilik hormonları olan östrojen ve progesteron üretirler ve belirli dönemlerde (ilk menstrüel dönemden menopoz dönemine kadar geçen sürede) yumurta bırakılır.

Yumurtalık kanseri genellikle pelvis ve karın içine yayılıncaya kadar tespit edilemez. Bu ileri evrede, yumurtalık kanseri tedavisi daha zordur ve sıklıkla ölümcüldür. Hastalığın sadece yumurtalıklar ile sınırlı olduğu erken evre yumurtalık kanserinin başarıyla tedavi edilme olasılığı daha yüksektir.

Yumurtalık kanseri tedavisinde genellikle tercih edilen tedavi seçenekleri ameliyat ve kemoterapi olmaktadır.

Yumurtalık Kanseri Türleri

30'dan fazla yumurtalık kanseri türü mevcuttur. Bunlar, yumurtalıkta büyümeye başladıkları konuma göre üç kategoriye ayrılırlar:

  1. Epitelyal over tümörleri: Yumurtalık ve tüm karın boşluğunu kapsayan hücre tabakasından kaynaklanır. Epitelyal yumurtalık kanseri, en sık görülen yumurtalık kanseri türüdür. Tüm vakaların yaklaşık yüzde 90'ını oluşturur. Tedavi seçenekleri cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve immünoterapi içerir.
  2. Germ hücreli over tümörleri: Yumurtalık içinde yumurta üreten hücrelerden başlar. Bu kanser türünün gençlerde ve 20'li yaşlardaki kadınlarda görülme olasılığı daha yüksektir. Germ hücreli over kanseri tanısı konular hastalar ameliyat, radyoterapi ve/veya kemoterapi ile tedavi edilebilir.
  3. Seks kord stromal tümörleri: Kadın cinsiyet hormonları da üreten yumurtalıkların bağ dokusundan kaynaklanır.

Yukarıda yer alan yumurtalık kanseri türleri, vücudun diğer bölgelerine yayılabilirler; yani metastaz riski taşırlar.

Yumurtalık kanseri, jinekolojik kanserler arasında en ölümcül kanser türüdür. Bunun nedeni, çoğunlukla kanser vücudun diğer bölgelerine yayılana kadar ya da metastatik hale gelene kadar saptanması zor olmasıdır. Kanser erken evrede teşhis edildiği takdirde, tedavi şansı daha yüksektir.

Karınla sınırlı olan ileri evre yumurtalık kanseri ya da nükseden, tekrarlayan yumurtalık kanseri olan kadınlar için sitoredüktif cerrahi (görünür tümörlerin ameliyatla çıkarılması) ve sıcak kemoterapi (HIPEC) tedavileri birleştirilerek bu yeni tedavi uygulanabilir. Sıcak kemoterapi; karın duvarlarını ve organlarını örten zar olan peritondan kaynaklanan veya peritona yayılmış olan kötü huylu (kanserli) tümörleri tedavi etmek için kullanılır.