Mide Kanseri Nedir?

Mide; yemek borusu bitiminden başlayıp, onikiparmak bağırsağına kadar uzanır, karnın üst bölümünde yer alır. Sindirim sisteminin bir parçasıdır.

Mide kanseri, aynı zamanda gastrik kanser olarak adlandırılır ve midenin herhangi bir kısmından gelişebilir. Mide kanseri, midenin iç astarındaki mukus üreten hücrelerden köken alabilir. Buna, adenokarsinom denir. Adenokarsinom, mide kanserinin en sık karşılaşılan türüdür. Ayrıca midenin kas hücrelerinden köken alabilir. Bu, gastrointestinal stromal tümörler ( GİST) olarak adlandırılır. Mide mukozasında yer alan endokrin hücrelerden köken alan tümörlere ise, midenin nöroendokrin tümörleri denmektedir.

Mide kanserleri ve diğer çok az rastlanan kanser türleri mide içerisinde görülebilir. Mide kanseri, mide duvarı içerisinde ilerleyebilir ve bunun yanı sıra yemek borusu ve onikiparmak bağırsağına doğru, yine arkadaki aort damarları gibi çevre bölgelere ilerleyebilir. Beyaz kan hücrelerinin taşıyan lenf kanalları yolu ile mide etrafındaki lenf nodlarına yayılabildiği gibi, kalbin arkasındaki beyaz kan damarlarını takip ederek, köprücük kemiği üzerindeki lenf nodlarına kadar ilerleyebilir.

Evre 4 mide kanserinin en önemli belirtilerinden biri, köprücük kemiği üzerindeki lenf noduna mide kanserinin sıçraması, yani metastaz yapmasıdır. Kan yolu ile ilerleyerek karaciğer, akciğer, kemikler ve diğer organlara mide kanseri metastazı yapabilir. Mide kanseri diğer organlara metastaz yaptığında (evre 4 mide kanseri), ileri evre mide kanseri ya da son dönem mide kanseri olarak kabul edilir. Ayrıca, mide kanseri kopup karın içinde serbest yayılım gösterebilir. Bir kadının yumurtalıklarına yayılabilir. Karın zarına da yayılması muhtemeldir. Buna, midenin peritoneal karsinomatozisi ( karın zarı kanseri) denir.