Başarı Hikayeleri

Gaziantep'e Can Nakleden Doktor

Hürriyet Gazetesi - 6 Şubat 2011
Doç. Dr. Ünal Aydın, Gaziantep Üniversitesi'nde Organ Nakli Merkezi kurduktan sonra birçok hastaya umut oldu.

Yeniçeri Şapkası Tekniği

Karaciğer cerrahisinin kilometre taşı olarak kabul edilen karaciğer asma manevrası, ilk kez 2001 yılında Fransız cerrah Dr. Belghiti tarafından uygulandı. Ancak Dr. Belghiti’nin uygulamasını teknik zorluklar nedeniyle pek çok cerrah uygulamakta zorlandı. Bu tekniği kolaylaştırmak için, mikrokamera ve ultrason gibi yardımcı enstrumanlar kullanılsa da zorluklar aşılamadı. Bunun üzerine Türkiye’den Dr. Aydın 2005 yılında daha güvenli bir yöntem olan “Bimanual ‘bi-finger’ liver hanging maneuver: an alternative and safe tecnique for liver hanging”, karaciğer asma manevrası tekniğini geliştirdi ve 2007 yılında yayınladı.  HPB, 2007; 9: 195_198

Dr. Aydın, Eş Zamanlı Organ Çıkarma Tekniği geliştirdi

Dünyada ve ülkemizde organ nakli organizasyonu pek çok zorluklar içermektedir. Özellikle ülkemizin coğrafi koşulları ve yetersiz hava aracı ve ulaşımı kadavradan organın başka illere ulaştırılmasında büyük sıkıntılar oluşturmaktadır. Bazen tek hava aracı sağlansa da bu aracı kalbin ulaştırılması daha acil olduğu için kalp ekibi tarafından kullanılmaktadır. Karaciğer, böbrek, pankreas ve ince barsakların taşınması çoğu zaman kara yoluyla, zor koşullarda gerçekleşir ve ciddi zaman sorunu oluşturur. Bu sorunu aşmak için Dr. Aydın eş zamanlı organ çıkarma tekniğini geliştirdi ve tek hava aracıyla tüm organların taşınmasını sağladı. Bu teknik ülkemizde organ taşınmasına kolaylık sağladığı gibi dünyada da ilgi topladı. “Simultaneous air transportation of the harvested heart and visceral organs for transplantation”, Transplant Proc, 40, 44-6, (2008).

21 yaşındaki gencin bağırsakları tekrar kendine nakledildi.

Organ nakli sadece başkalarından alınan organın nakledilmesi değildir. Bazen hastanın kendi organlarını da tekrar nakletmek gerekebilir. Bu işlem hasta için hayat kurtarıcı olduğu kadar, ömür boyu çok zararlı ilçları almaktan da hastayı korur. Dr.Aydın; geçirdiği kaza sonucu barsaklarının tamamını kaybeden 21 yaşındaki genç hastanın barsaklarını özel bir yöntemle temizleyip başarılı bir operasyonla tekrar hastanın kendisine nakletti. “Success of microvascular surgery; repair mesenteric injury and prevent short bowel syndrome: a case report”. BMC Emerg Med, 14, 11, (2007).

Kistlerin patlatılmadan çıkarılması nüksleri azaltabilir.


Kist hidatik cerrahisinin ön önemli sorunlarından biri kist hidatiğin nüks etmesidir. Kistin patlatılmadan çıkarılması nüksleri azaltabilir. Bu amaçla Dr. Aydın kisthidatik hastalarında ilk kez karaciğer asma manevrasını kullandı “A new approach to the surgical treatment of parasitic cysts of the liver: Hepatectomy using the liver hanging maneuver”, World J Gastroenterol, 28, 3864-7, (2007).
Prof. Dr. Ünal AYDIN

Prof. Dr. Ünal AYDIN

Genel Cerrahi Uzmanı

Randevu & Bilgi

0532 411 0501

Doğru Tedavi Mutlu Hastalar

Umudunuzu asla yitirmeyin...

Dilek KOÇAK / Klatskin Tümörü Ameliyatı

Bizim hikayemiz eylül ayında başladı. Annem (kendisi 46 yaşında) bir gece güle oynaya yattığı yatağından şiddetli vücut kaşıntısıyla... Devamını Oku...