Akut Karaciğer Yetmezliği Nedir?

Akut karaciğer yetmezliği, genellikle önceden karaciğer hastalığı bulunmayan bir kişide günler veya haftalar içinde hızla ortaya çıkabilen karaciğer fonksiyon kaybıdır. Akut karaciğer yetmezliği, daha yavaş gelişen kronik karaciğer yetmezliğinden daha az yaygın görülür.

Akut karaciğer yetmezliği, aynı zamanda fulminan hepatik yetmezlik olarak da bilinir. Aşırı kanama ve beyinde basınç artışı gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Hastaneye yatış gerektiren acil bir tıbbi durumdur.

Nedenine bağlı olarak, akut karaciğer yetmezliği bazen tedavi ile düzelir. Buna rağmen, çoğu zaman karaciğer nakli tek seçenek olabilir.